About the project

Ghế được kết hiợp vâtj liệu Carbon và gỗ. Concept được thực hiện năm 2018.

Details