About the project

Một sự kết hợp thú vị giữa vật liệu Carbon và Gỗ. Vật liệu hiện đại và truyền thống từ tự nhiên.

Details